Miksi alaselkään sattuu?

Alaselkäkipu on jo pitkään ollut eniten työkyvyttömyyttä aiheuttava oire, joka voi huomattavasti rajoittaa ihmisten jokapäiväistä elämää. Alaselkäkivun esiintyvyys on kasvanut huomattavasti viime vuosina, ja suurin osa ihmisistä kokee alaselkäkipua jossain vaiheessa elämäänsä. Et ole siis kipujesi kanssa yksin. Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään miksi selkään sattuu, ja mitkä kaikki asiat voivat siihen vaikuttaa.

Kipu on monimutkaisempi asia kuin mitä ollaan luultu.

Alaselkäkivun taustalla on harvemmin yksi selkeä aiheuttaja, joka selittäisi mistä kipu johtuu. Monesti kipu saatetaan liittää esimerkiksi tiettyihin asentoihin kuten ryhtiin tai johonkin liikkeeseen, kuten nostamiseen. Nämä voivat kyllä aiheuttaa kipua mm. noidannuolen muodossa, joka itsessään on voimakas lihasspasmi. Kyse ei kuitenkaan ole tietystä ”huonosti tehdystä” liikkeestä, kuten pyöreällä selällä nostamisesta, vaan liikkeestä johon keho ei ole ollut valmis. Myöskään rakenteellisten eroavuuksien kuten ryhdin ei ole todettu olevan yksinomaan kivun aiheuttaja.

Jokin liike tai tapahtuma saattaa laukaista kivun, mutta kipukokemus itsessään on aina monen tekijän summa. Näitä tekijöitä voivat olla muun muassa stressi, väsymys, univaje, huolet ja kova fyysinen rasitus. Kipu on kehon tapa viestittää siitä, että kuormitusta on tullut liikaa. Kuormitus voi olla sekä fyysistä että henkistä, ja tätä voidaan havainnollistaa alla olevan lasimallin mukaan:

Mitkä asiat vaikuttavat alaselkäkipuun

Kuvassa oleva lasi kuvaa kehosi kapasiteettia sietää kuormitusta, joka täyttyy vedellä kehoon kohdistuvan rasituksen mukaan. Työ, fyysinen aktiivisuus, ja kaikki normaalit arjen askareet astioiden tiskaamisesta ruohon leikkaukseen rasittavat enemmän tai vähemmän kehoa. Tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla haitallista keholle, ja keho ei reagoi tällaiseen normaaliin fyysiseen rasitukseen kivulla. Lasiin ei ole kertynyt vielä paljoa vettä ja mitä enemmän lasissa on tilaa, sitä enemmän asioita voidaan tehdä.

Mitkä asiat vaikuttavat alaselkäkipuun

Jos kuitenkin koemme enemmän kuormitusta, lasi alkaa täyttymään sen mukaisesti. Ylimääräistä kuormitusta voivat aiheuttaa mm. ylityöt, rankka fyysinen suoritus, tai pitkäaikainen sairaus. Kuormitus ei ole aina kuitenkaan vain fyysistä, vaan myös henkinen kuormitus kuten stressi, univaje, masennus, negatiivinen tapahtuma elämässä, rahahuolet, sosiaalinen konflikti jne. vaikuttaa täydentäen lasia. Mitä enemmän näitä asioita kasautuu päällekkäin, sitä täydemmäksi lasi tulee.

Mitkä asiat vaikuttavat alaselkäkipuun

Jossain vaiheessa kaiken kuormituksen summa voi olla keholle liikaa, jolloin lasi tulee täyteen ja vesi roiskuu yli. Tämä ilmenee kipuna, joka on hermoston tapa viestittää siitä että kuormitusta on sillä hetkellä enemmän kuin sitä voidaan ottaa vastaan. Joten kun mietitään miksi selkä alkoi oireilemaan, on kyseessä yleensä monen asian summa, eikä sitä voida kohdistaa yhteen tekijään, kuten johonkin tiettyyn liikkeeseen. Alaselkäkipu on siis monitahoinen oire ja sen mahdollisen syyn selvittämiseksi täytyy perehtyä kyseisen henkilön tilanteeseen hyvin.

Mitkä asiat vaikuttavat alaselkäkipuun?

Alaselkäkivun syytä ei voida todeta kliinisesti tehtyjen testien perusteella, jotka kertoisivat tarkasti että mitkä kudokset aiheuttavat kipua. Poikkeuksena tästä ovat hermoperäiset kivut kuten iskiasvaiva. Siihen liittyy selkäkivun lisäksi myös jalkakipua joka ylittää polven, sekä tuntomuutokset (nipistely tai puutuminen) ja voimattomuus. Nämä ovat kuitenkin harvinaisempia tapauksia (alle 5% alaselkäkipua kokevista), ja valtaosa alaselkäkivusta on epäspesifiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kipua tuottavaa yhtä kudosta ei pystytä selvittämään.

Kaavio

Alaselkäkipuun liittyy lukuisia erilaisia tekijöitä yhdessä. Näitä voivat olla fyysiset tekijät, kuten kudosvaurio tai kova fyysinen rasitus, mutta myös psykologiset tekijät, kuten aikaisemmat huonot kokemukset kivusta ja ajatukset siitä että kipu viestittää jostain vakavasta. Suuri rooli voi olla myös sosiaalisilla tekijöillä, kuten tyytymättömyys työhön ja uskomus siitä että työnteko pahentaa kipua.

Pitkittyneessä kivussa ihminen aistii kipua helpommin kun hermostosta tulee ns. yliherkkä. Ajatukset siitä, että kipu on vakavaa ja merkki kudosvauriosta voi vaikuttaa siihen että liikettä tai liikuntaa vältetään kivun pelossa. Jos jotain tiettyä liikettä aletaan kivun takia välttämään, hermosto ymmärtää että tämä liike on uhkaava ja herkistyy tälle liikkeelle. Tällöin hermosto tuottaa kipua aina kun tätä liikettä koittaa tehdä, vaikka oikeaa vauriota ei olisikaan. Myöskin alhainen luottamus siihen, että onnistuu selviytymään jokapäiväisistä haasteista kivusta huolimatta on näytetty korreloivan pitkittyneeseen kipuun. 

Tärkeässä roolissa ovat myöskin elämäntavat. Muun muassa univaje, liikkumattomuus, ylipaino, tupakointi, ja liiallinen alkoholin juominen voivat vaikuttaa kipuun. Univajeen sekä huonojen yöunien on näytetty alentavan kipukynnystä, ja siten herkistävän kokemaan kipua. Tupakoinnilla on myös näytetty olevan suuri yhteys alaselkäkipuun.

Taulukko

Yllä mainittu kuvaa hyvin sitä kuinka moniulotteinen asia kipukokemus voi olla, ja pitkittyneelle kivulle ei usein löydy tiettyä yksittäistä selitystä, kuten esimerkiksi välilevyn pullistuma tai kuluma. Tästä kertoo myös se, että esimerkiksi välilevyn pullistumia tai rappeumia löydetään usein täysin oireettomilta ihmisiltä röntgen- ja magneettikuvissa. Joten useimmissa tapauksissa (90-95%) röntgen- tai magneettikuva ei näytä alaselkäkivun syytä. 

Kaavio

Selkärangassamme tapahtuu ikääntymisen myötä muutoksia, muun muassa välilevyn rappeuman ja pullistumien esiintyvyys kasvaa kun ikäännymme ja niitä ilmenee 80 vuoden iässä lähes jokaisella. Alaselkäkivun esiintyvyys on kuitenkin suurimmillaan 40-50 vuotiailla ja pienenee sitä mukaa kun vanhenemme, vaikka nuo rakenteelliset muutokset esim. magneettikuvissa vain yleistyvät. Tällaiset muutokset voivatkin olla täysin normaaleja iänmukaisia löydöksiä, eikä mitään epänormaalia mitä pitäisi säikähtää.

Mitä kaikkien olisi hyvä tietää pitkittyneestä alaselkäkivusta?

Kipu on suojamekanismi, joka varoittaa mahdollisesta vaarasta, eikä kerro tarkasti mitä kudoksessa tapahtuu.

Alla on pari esimerkkiä jotka havainnollistavat hyvin miten kipu ja kudosvaurio eivät kulje käsi kädessä.

”Mies saapui ensiapuun kovissa kivuissa. Hän oli työmaalla astunut 15cm naulan päälle joka oli mennyt kengänpohjasta läpi. Koska pienikin jalan liike aiheutti kovaa tuskaa, hänelle annettiin vahvaa kipulääkitystä, jonka jälkeen naula vedettiin irti kengän pohjasta. Kun kenkä oli poistettu huomattiin että naula olikin mennyt varpaiden välistä, eikä mitään oikeaa vauriota jalalle ollut tapahtunut.”

”Ryhmä ihmisiä teki olkapäiden voimaharjoittelutreenin. He, joilla oli pelkoa olkapäiden kipeytymisestä treenin jälkeen, kokivat oikeasti kipua enemmän ja pidempään treenin jälkeen kuin henkilöt joilla ei ollut pelkoa kivusta.”

On tapauksia, joissa ihminen kokee vakavan loukkaantumisen esimerkiksi urheilussa tai sodassa, mutta tapahtuman hetkellä ei koe lainkaan kipua. Näissä tilanteissa on tärkeämpää päästä siitä tilanteesta pois, jotta ei käy mitään pahempaa tai saavutetaan jokin muu tärkeämpi asia (esim. maali tai voitto urheilussa). Näin tämä tarve ns. yliajaa kipukokemuksen. Kipukokemus siis liittyy kontekstiin, ja siihen mitä kipu merkitsee ihmiselle, eli onko kyse vaarasta vaiko ei.

99% alaselkäkivuista ei ole vakavaa, ja kipu yleensä menee itsestään ohi 2-6 viikossa.
Kaavio

Jäljelle jäänyt 1% tapauksista pitää sisällään tapaturmiin liittyvät murtumat, tulehdukselliset sairaudet kuten selkärankareuma, infektiot sekä syöpäsairaudet. Nämä ovat siis hyvin harvinaisia, ja vaativat aina tarkan lääketieteellisen hoitosuunnitelman. Miltei kaikki tapaukset ovat ns. epäspesifistä, jolloin kivun tarkkaa aiheuttajaa ei tiedetä eikä sitä löydy esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvasta. Tämä on hyvä asia, sillä tämän tyyppiselle selkäkivulle on yleisesti hyvä ennuste ja tiedetään miten tällaista alaselkäkipua tulisi parhaiten hoitaa lääkkeettömin keinoin.

Toisinaan kipu toistuu.

On huomattu, että useimmilla alaselkäkipu on toistuvaa, jolloin voi tulla jaksoja milloin kokee kipuja ja jaksoja milloin oireita ei tunneta. Jos kipu tulee takaisin, tämä ei siis tarkoita että jotain olisi sattunut, kyseessä olisi jokin uusi oire tai että aikaisempi hoito ei auttanut. Tämä on täysin normaalia monelle ihmiselle jotka kokevat alaselkäkipua. Tässä tapauksessa alaselkäkipua voidaan verrata mm. migreeniin, ja vaikka syytä tähän toistumiseen ei aina löydy, tiedetään kuitenkin että kyse ei ole mistään vakavasta. Ei siis ole syytä huoleen jos kokee alaselkäkipua jatkossa uudestaan.

Joissain tapauksissa alaselkäkivusta voi tulla pitkittynyttä ja jopa jatkuvaa, joka usein viittaa siihen että hermostosta on tullut ylisuojeleva.
Kalenteri

Kuten yllä mainittiin, kivun pitkittymisessä suuressa roolissa on mm. alhainen luotto omiin kykyihin selviytyä kivun kanssa, kivun pelko, sekä liikkeen varominen ja välttäminenUskomukset kivun huonosta ennusteesta ja huolestuneisuus vaikuttavat tähän hermoston herkistymiseen. Monet tekijät joista puhuimme ”mitkä asiat vaikuttavat alaselkäkipuun” -kohdassa ovat myös suuressa roolissa.

Kun ymmärtää mistä kipu johtuu, se auttaa vähentämään siihen liittyvää pelkoa.

Kipua pystyy hallitsemaan kun ymmärtää että kipu ei johdu mistään mistä pitäisi olla huolissaan, ja tietää mitä sitä kokiessa olisi hyvä tehdä. Ensisijainen tavoite onkin pysyä liikkeessä. Kun liikkeeseen liittyvä pelko vähenee, se auttaa ihmistä pysymään aktiivisena ja elämään normaalia arkea. Ja kun tietää mitkä kaikki tekijät vaikuttavat kipukokemukseen, voi näitä asioita alkaa työstämään, kuten esimerkiksi kehittämään stressinhallintakeinoja.

Välillä kivussa voi olla vaikea tietää mistä kannattaa lähteä liikkeelle kun kaikki liike sattuu, ja kipu huolestuttaa. Tällöin on hyvä kääntyä ammattilaisen kuten kiropraktikon puoleen, joka auttaa löytämään lähtökohdan liikkumiselle jokaisen tarpeet ja tavoitteet huomioon ottaen, sekä tukee matkalla kipuvapaampaan arkeen.

One thought on “Miksi alaselkään sattuu?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: