Rekisteriseloste

Henkilötietorekisteriseloste

Päivitetty: 16.07.2021

Tämä on Taru Mällisen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:
Taru Mällinen
Suolahdentie 255
41350 Laukaa as
info@personaltrainertaru.com
0400774390
y: 3087160-8

Rekistereistä vastaa henkilö: Taru Mällinen

Käyttötarkoitus ja tietosisältö

Rekisteröidyt:
Asiakkaat

Rekisterin pitämisen peruste:
Rekisteri henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella ja vain asiakkaan itsensä antamien tietojen pohjalta.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot:
Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, osoite.
Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista / palveluista. Yhteydenottoviesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet:

Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.  

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos jän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisterin tiedonlähteet

Nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulleet tiedot tallentuvat sähköpostiin, josta ne siirretään asiakasrekisteriin. Yhteydenottolomakkeen yhteydessä asiakas antaa suostumuksen tietojen lisäämiseen asiakasrekisteriin. Muut yhteydenottotavat sisältävät sosiaalisen median viestit ja näissä käydyissä keskusteluissa asiakkaalle välitetään tieto yhteyden turvallisuuden laadusta.

Valmennukseen liittyvät tiedot tallennetaan sähköisesti käynnin aikana / jälkeen.

Rekisteriin tallennetut tiedot:
Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.

Tietoa evästeiden käytöstä
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.
Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.
On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.